RMI逐梦国际运输Club

RMI逐梦国际运输俱乐部,简称:RMI,

成立于2020年5月1日,是一支新兴的新兴车队。
这支车队的能够跟随众多车队的发展的步伐,肯定离不开车队高管与成员之间配合默契,无成员一不表现出车队的良好规划,发现形成全真模拟驾驶体验。
RMI车队欢迎您的加入
车队高管(CTO):
南殇3249281679
车队高管(C0O):
木子1467319505
车队高管:
嘟嘟3210878480
车队高管:
祝哥214818153
车队高管:
小鲨鱼3091669549
车队高管:
艺霖255502089
车队队长(CEO):
随风:346674070
RMI车队高管
中国-RMI国际运输club
首页              车队风彩               联运活动                车队新闻                联系我们